Jelen ÁSZF a www.purkaldkriszta.hu, illetve a www.eloadasok.purkaldkriszta.hu webhelyen kötött szerződéses ügyletek esetén alkalmazandó. Az ÁSZF teljes szövege elérhető a www.purkaldkriszta.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek címen is.

Ön kifejezetten elfogadja, hogy honlapunkat / webáruházunkat saját felelősségére használja.


1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A szolgáltatásokat személyesen Purkald Krisztina coach végzi. Célunk, hogy életvezetési, tehetséggondozási, párkapcsolati és üzleti coach szolgáltatások keretében fejlesszük az embereket.

Szolgáltatásaink:

– havi díjas előfizetéssel igénybe vehető szolgáltatások, amelyekhez bármikor csatlakozhatnak ügyfeleink,
– ingyenesen, valamint térítéshez kötött módon, honlapunkról letölthető tudásanyagok, megnézhető előadások,
– egyedi személyre szóló tanácsadás és szolgáltatás.

2. CÉGADATOK

Cég neve: Purkald Krisztina EV, továbbiakban Vállalkozás
Cég székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 33.
Nyilvántartási szám: 55607494
Adószám: 56904725-2-43
Nyilvántartási szám: 55607494
Felnőttképzési engedély száma: B/2021/001860
Képviselő: Purkald Krisztina

 

3. HONLAPUNKON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS LÉPÉSEI

Első lépés: megrendelés

Amennyiben regisztrál a weboldalon található űrlap kitöltésével,
• megvásárolhatja szolgáltatásainkat, valamint részt vehet képzéseinken,
• kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit,
• ismeri és elfogadja a weboldalunkon közzétett egyéb irányelveket és szabályokat,
• hozzájárul személyes adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint történő kezeléséhez és feldolgozásához.

Regisztrációkor a Vállalkozás automatikus e-mailt küld Önnek, melyben megerősíti a regisztrációt.

A regisztráció során megadott információnak pontosnak és érvényesnek kell lennie. Ha valamelyik regisztrált adata megváltozik, kérjük, értesítsen minket a hello@purkaldkriszta.hu címen.

Abban az esetben, ha a regisztráció során érvénytelen vagy nem létező adatokat ad meg, a Vállalkozással kötött szerződés érvényét veszti. 

Az alábbi esetekben a Vállalkozás nem vállal felelősséget az okozott károkért (a lista nem kizárólagos):
• egy másik személy adatait használva veszi igénybe szolgáltatásainkat;
•elfelejtette jelszavát, vagy jelszavát / felhasználónevét egy harmadik személy rendelkezésére bocsátotta, és ezen harmadik személy az Ön adatait felhasználva vásárol és / vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A regisztrációja során adhatja meg megrendelését. Számos szolgáltatásunk közül választhat, a kívánt szolgáltatást, képzést a  regisztrációs/megrendelő kérdőívben tüntesse fel vagy válassszon a mgjelenő lehetőségek közül.

Annak érdekében, hogy a vásárlás egyszerű és biztonságos legyen, a Vállalkozás Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmaz.

Második lépés: megrendelés ELLENŐRZÉSE

Megrendelés ellenőrzése: megrendeléseiről és regisztrációjáról e-mailben kap visszaigazolást. 

Megrendelés véglegesítése: amennyiben nem jelzi nekünk 24 órán belül, hogy megrendelésében módosítást igényel, megrendelését véglegesnek tekintjük.

Harmadik lépés: check out / fizetés.

Megrendelését utalással vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utalás kiválasztása esetén a fizetendő összegről díjbekérőt küldünk e-mailben, amelynek kiegyenlítése után végszámlát állítunk ki, amelyet e-mailben küldünk el Önnek.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetést követően számlát állítunk ki Önnek, amelyet e-mail-ben kap meg.

Negyedik lépés: Hozzáférés a termékekhez, szolgáltatásokhoz

A megrendelés összegének beérkezése után hozzáférhet a megvásárolt termékhez.

Amennyiben az utalást választotta, a megrendelés összegéről e-mailben kiküldött díjbekérőn szereplő összeg a Purkald Krisztina EV által kiállított számlán szereplő bankszámlára beérkezésétől számítva 24 órán belül beállításra kerül hozzáférési jogosultsága a megvásárolt termékhez, szolgáltatáshoz, amelyet felhasználói fiókjában érhet el. A felhasználói fiókjához való hozzáférés belépési adatait e-mailben kapja meg a megrendeléskor. A termékhez való hozzáférésről e-mailt kap, amint az beállításra került.

Amennyiben az online bankkártyás fizetést választotta, a fizetés megtörténtekor azonnal hozzáférhet a megvásárolt termékhez, szolgáltatáshoz a felhasználói fiókján keresztül. A felhasználói fiókjához való hozzáférésről a fizetést követően automata rendszerrel kiküldött e-mail-ben kap tájékoztatást.

3.1. Tréningeken, képzéseken való részvétel általános szerződési feltételei

A tréningek, képzések a Purkald Krisztina EV szerzői jogi védelme alatt álló tudásanyag személyes jelenléten alapuló, vagy online felületen szervezett tréningen, képzésen való részvétel biztosítása a Megrendelő számára, továbbá a tréning, képzés lebonyolítása és az adott képzéshez kapcsolódó segédanyagok rendelkezésre bocsátása. A tréning, képzés előadásokból, egyéni és páros gyakorlatokból, csoportos megbeszélésekből, és kiegészítő szolgáltatásként – szükség esetén – egyéni konzultációból áll.

3.1.1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a 3.1. pontban foglalt Szolgáltatást a Szolgáltatótól. 

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Purkald Krisztina.

A Vállalkozás honlapján közzétett szolgáltatásokat, tréningeket a Vállalkozás folyamatosan frissíti, aktualizálja, valamint esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé honlapján.

3.1.2. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között, a Megrendelő által a  www.purkaldkriszta.hu weboldalon és hozzákapcsolodó eloadasok.purkaldkriszta.hu oldalon található e-mail címen vagy online űrlapon történő kapcsolatfelvétellel, jelentkezési lap kitöltésével, megrendelőlap kitöltésével vagy azonnali online termékvásárlással az Adatvédelmi szabályzat és az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Megrendelő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő vagy annak törvényes képviselője a Jelentkezési lap kitöltésével és az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Szolgáltató honlapján, a szolgáltató által meghirdetett időpontban megkezdje.

3.1.3. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

3.1.4. Szolgáltatási díj, annak megfizetése és a lemondás feltételei

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.purkaldkriszta.hu weboldalon, vagy annak aloldalain feltüntetett szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és a díjbekérőben megjelölt ütemezés szerint előre történő banki utalással vagy online bankkártyás fizetéssel kerül kiegyenlítésre.

A Szolgáltatás díjmentes lemondására kizárólag írásban, legkésőbb a Szolgáltatás kezdetét 24 órával megelőzően van lehetőség. 

Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 24 órán belül a jelentkezés átruházására vagy lehetőség szerint a befizetett díj későbbi Szolgáltatásra történő felhasználására biztosít lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.

3.1.5. Szolgáltató felelőssége és a kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltatás jellege szerint megbízási jogviszony, amelynek a sikeressége és az azzal való elégedettség a Megrendelő közreműködésén múlik elsősorban, így ebből adódóan nem fűződik hozzá eredménykötelem.

A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége a Megrendelő felé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) vonatkozó szabályai szerint áll fenn.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:
• minden olyan esetben, ha a Megrendelő nem, nem teljeskörűen vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lényeges adatokról, információkról,  
• vis maior esetén;
• ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője által közölt adat, információ nyilatkozat, illetve teljesítendő fizetési kötelezettség a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem teljesül, elveszik, vagy késedelmet szenved. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy a Megrendelő informatikai rendszerének hibás működése;
• minden olyan esetben, ha Megrendelő a tanfolyam helyszínéül szolgáló helyiségek használatára vagy a tanfolyamon való részvételre vonatkozó Házirendben foglalt szabályokat nem tartja be;
• a Megrendelő együttműködésének elmaradásából, illetve a tanfolyamon részt vevő többi Megrendelő magatartásából eredő károkért.

3.2. Egyedi szerződések
 

Minden, jelen általános szerződési feltételekben nem részletezett feltételeiről a Felek előzetes egyeztetést követően, külön írásban rendelkeznek.

 4. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

Weboldalainkon a vásárlási árak forintban vannak feltüntetve. Vásárlási áraink a vonatkozó magyar adószabályoknak megfelelően, tartalmazzák az áfát.

A bankszámlakivonatában szereplő terhelések Purkald Krisztina EV néven jelennek meg majd.

Alkalmanként meghirdetett, különleges akcióinkról részletes tájékoztatást adunk honlapunkon.

A Vállalkozás az alábbi fizetési formákat fogadja el: banki átutalás, online bankkártyás fizetés a Barion rendszeren keresztül, helyszínen fizetett készpénzes teljesítés.

 5. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Vállalkozás szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen terv, ötlet, alkotás, szoftver, technológia, eljárás, folyamat, dokumentáció, képzés, tréning (a továbbiakban szellemi tulajdonok) bármely formája szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek mindegyike vagy akár csak azok része, a Vállalkozás kizárólagos tulajdonát képezi. Bármely szolgáltatásunk használatával Ön nem nyer jogosultságot a termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó védjegy, márkanév vagy logó használatához.

A Vállalkozás fenntart magának minden, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalomhoz köthető jogot, beleértve, de nem kizárólagosan a honlap és a webáruház tartalmakat is. Semmilyen, a honlapon elérhető információ vagy anyag nem módosítható, nem dolgozható fel, nem tehető közzé és semmiféle kereskedelmi céllal nem használható fel a Vállalkozás kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, melyeket az adott szolgáltatási csomag tartalmaz.

 6. ADATVÉDELEM

Az adatvédelmet illetően kérjük, tekintse meg adatvédelmi irányelveinket, amelyet www.eloadasok.purkaldkriszta.hu, illetve a www.purkaldkriszta.hu weboldalunkon ér el.

NAIH regisztrációs szám: B/2021/001860

 7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Panaszkezelés: a Vállalkozás törekszik bármely panaszának tárgyalásos, vagy egyéb békés módon történő barátságos rendezésére. Panaszát címünkre megküldve, írásban vagy telefonos elérhetőségünkön szóban tudja bejelenteni. Szóbeli bejelentését a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha nem elégedett az eredménnyel, vagy nincsen lehetőség azonnali megoldásra, jegyzőkönyvet kell készíteni. A Vállalkozás minden írásbeli panaszra írásban válaszol a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül. Abban az esetben, ha a Vállalkozás nem fogadja el panaszát, azt meg kell, hogy indokolja. Az Ön panaszával kapcsolatos jegyzőkönyvet a Vállalkozás három (3) évig őrzi meg. 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ahová panaszával fordulhat, a következő:

Ügyfélszolgálat
Purkald Krisztina
Telefonszám: + 36 70 675 2348
E-mail cím: hello@purkaldkriszta.hu 

Panaszát a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is benyújthatja:
Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1051. Budapest, Sas u.19. III. em., Magyarország
Telefonszám: +36 1 450-2598

Általános Rendelkezések: 

Ez az ÁSZF 2024. január 1. napjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes. 

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük. 

A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre, kivéve, ha törvény írja elő nekünk e változtatásokat.

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Ha használja weboldalunkat és / vagy webáruházunkat, akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. Ez az ÁSZF nem került nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen ÁSZF irányadó joga a magyar jog. Ha van olyan magatartási kódex, amely szabályozza a Vállalkozás üzleti magatartását, akkor az szerepel az ÁSZF-ben. Ennélfogva jelen ÁSZF-ben nem szereplő bármely más magatartási kódex nem alkalmazható.

Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan felelősség, amit a Vállalkozás a szolgáltatások tekintetében felvállal. A Vállalkozás nem vállal felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokért.

Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Jogosultságokról való lemondás: Amennyiben a Vállalkozás nem gyakorolja jelen ÁSZF-ből, egyéb szabályokból vagy jogi rendelkezésekből származó jogait, akkor az nem tekinthető e jogokról történő lemondásnak. Bármely lemondó nyilatkozatot írásban kell megtenni.

Vis major: A Vállalkozás nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

A magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazása: A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi szerződések által nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye irányadó.